ฤกษ์ดี✨ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ทำบุญประจำปี 2560

Last updated: 2019-03-08  |  2293 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฤกษ์ดี✨ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ทำบุญประจำปี 2560

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น. โดยประมาณ คณะผู้บริหาร บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด นำโดย คุณเอกวัจน์ สหกิจ และคุณอาชวิณ ชวาลารัตน์ ร่วมทั้งพนักงานทุกคน ได้ร่วมพิธีทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญ-สวดพระพุทธมนต์ ณ สำนักงานแจ้งวัฒนะ พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทั้ง 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท พนักงานทุกระดับต่างเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน