เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

 
ASEAN Good Manufacturing Practice (ASEAN GMP)
มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพในระดับสากล เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกขั้นตอนของประเทศกลุ่ม ASEAN ซึ่งมาตรฐานนี้ จะต้องถูกตรวจประเมิน และรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
 
 
ISO 9001 : 2015
มาตรฐานในการบริหารจัดการ การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า มีการควบคุมตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 
 
 
ISO 22716 (GMP Europe)
มาตรฐานที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป มีการควบคุมจัดเก็บ การจัดส่ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางที่จะเข้าจำหน่ายในกลุ่มประเทศยุโรปจะต้องผ่านมาตรฐานนี้
 
 
 
Halal
มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอาง ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
 
 รางวัล SMEs ดีเด่น ประจำปี 2560
ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
 
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ประจำปี 2561
ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10
 
Green Industry
มาตรฐานการรับรองประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในการลดการเกิดของเสีย/มลพิษให้น้อยที่สุดทุกขั้นตอน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ปรึกษาสร้างแบรนด์ที่
081-985-0111, 081-985-0222