เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

 
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตของอาเซียน (ASEAN GMP)
มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพในระดับสากลเป็นกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
 
 
 
 
 
 
ISO 9001 : 2015
มาตรฐานในการบริหารจัดการการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามีการควบคุมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 
ISO 22716 (GMP ยุโรป)
มาตรฐานที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปการควบคุมการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะเข้ามาจำหน่ายในกลุ่มประเทศในยุโรปจะต้องผ่านมาตรฐานนี้
 
 
 
Halal
มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามชาวมุสลิมสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย 
 
 รางวัล SMEs ดีเด่นประจำปี 2560
SMEs แห่งชาติครั้งที่ 9
 
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติประจำปี 2561
ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10
 
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติประจำปี 2562 
ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 11
อุตสาหกรรมสีเขียว
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในการลดปริมาณของเสีย และมลพิษให้น้อยที่สุดทุกขั้นตอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่ยังคงสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่ได้รับอย่างถูกต้อง
 
 
สอบถามเพิ่มเติมปรึกษาสร้างแบรนด์ที่
095-982-9444