ผู้บริหารเดอร์มาฯ รับรางวัล สิงห์ฆเณศ ประจำปี 2559

Last updated: Mar 8, 2019  |  2249 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

ผู้บริหารเดอร์มาฯ รับรางวัล สิงห์ฆเณศ ประจำปี 2559

คุณ อาชวิณ ชวาลารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "สิงห์ฆเณศ" โดยได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา