A E I O U หยุด…ไม่อยากเจ๊ง หยุดยิงแอดแบบผิดๆ

Last updated: 27 ต.ค. 2564  |  5324 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 A E I O U หยุด…ไม่อยากเจ๊ง หยุดยิงแอดแบบผิดๆ

    ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจต่างๆ บนโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยออนไลน์เกือบ 100% และการทำโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างมาก แน่นอนว่าทั้งสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และตัวเลือกแรกๆ ในการใช้พื้นที่ออนไลน์ทำธุรกิจคือ การโฆษณา Facebook Ads ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ก่อนอื่นเราต้องศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำโฆษณา Facebook Ads กันก่อน จะได้วัดผลการทำโฆษณาเพื่อนำไปปรับปรุงชุดโฆษณาให้ดีและแม่นยำขึ้น มิสเดอร์มารวมมาแชร์ไว้ให้ดังนี้ค่ะ

 

Ad account

 

บัญชีโฆษณา หรือบัญชีที่รวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับโฆษณาทั้งหมดจัดอยู่ในหน้าธุรกิจ (Business Account) สามารถติดตามวัดผลโฆษณาทั้งหมดได้ในหน้าตัวจัดการโฆษณา (Ads Manager) Ad account ประกอบด้วย แคมเปญโฆษณา (Campaign), ชุดโฆษณา (Ad set) , โฆษณา (Ad) , กลุ่มเป้าหมาย (Audience) , การตั้งค่าบัญชีโฆษณา (Ad Account Setup) , การรายงานโฆษณา (Ad Reporting) , รวมถึงการเรียกเก็บเงิน (Billing Information)

 


Campaign Objective

 

Campaign Objective เป็นสิ่งที่ผู้ทำโฆษณาควรเลือกให้ตรงกับเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เพราะแต่ละ Objective กำหนดหน่วยผลลัพธ์ (Result) ที่แตกต่างกัน ใน 1 Campaign สามารถกำหนด Campaign Objective ได้เพียง 1 วัตถุประสงค์เท่านั้น

แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก คือ Awareness , Consideration และ Conversion

 1. การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) คือ การแสดงโฆษณาต่อผู้ที่มีแนวโน้มที่จะจำโฆษณาเราได้
 2. การเข้าถึง (Reach) คือ การแสดงโฆษณาต่อผู้คนให้ได้มากที่สุด
 3. จำนวนผู้เข้าชม (Traffic) คือ การส่งผู้คนไปยังปลายทางที่ตั้งไว้ เช่น Website, Application, กิจกรรมบน Facebook หรือการสนทนาบน Messenger
 4. การมีส่วนร่วม (Engagement) คือ การเพิ่มจำนวนการมีส่วนร่วมบนเพจ ได้แก่ การกดถูกใจเพจ (Page likes), การแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ (Post Reaction), ความคิดเห็น (Comment), การแชร์ (Share) หรือการตอบรับ Event
 5. จำนวนการติดตั้งแอป (App installs) คือ การแสดงโฆษณาแก่ผู้คนที่มีแนวโน้มดาวน์โหลด และมีส่วนร่วมกับแอพของคุณมากที่สุด
 6. การรับชมวิดีโอ (Video views) คือ การแสดงโฆษณาแบบวิดีโอต่อผู้คน
 7. การสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Lead generation) คือ การรวบรวมลูกค้าเป้าหมายหรือผู้คนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ
 8. ข้อความ (Messages) คือ การแสดงโฆษณาที่ให้ผู้คนสามารถโต้ตอบกับคุณบน Messenger, WhatsApp หรือ Instagram Direct ได้
 9. คอนเวอร์ชัน (Conversions) คือ การแสดงโฆษณาต่อผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระทำ (Action), สิ่งที่มีคุณค่า (Value) ต่อแบรนด์ เช่น การซื้อหรือเพิ่มข้อมูลการชำระเงินบนเว็บไซต์ แอพ หรือใน Messenge
 10. การเยี่ยมชมหน้าร้าน (Store traffic) คือ การแสดงโฆษณาให้ผู้ที่มีแนวโน้มเยี่ยมชมร้านค้าของคุณมากที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ร้าน

 

 

Audience

 

กลุ่มเป้าหมายบน Facebook ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการยิงโฆษณาบ่งบอกว่าใครมีโอกาสที่จะเห็นโฆษณาของคุณ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โฆษณาประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการในการสร้าง Audience จะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ (Age), เพศ (Gender), ความสนใจ (Interest), แหล่งที่มาของข้อมูล (Source)

กลุ่มเป้าหมายของ Facebook Ads แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Audience) คือ กลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ที่ต้องการส่งโฆษณาไปให้ถึงกลุ่มลูกค้าของแบรนด์จะต้องกำหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic), ความสนใจ (Interest), ตำแหน่งที่อยู่ (Location), พฤติกรรม (Behavior) และภาษาที่ใช้ (Language) ซึ่งสามารถบันทึกกลุ่มเป้าหมายที่สร้างให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ (Saved Audience) เพื่อไว้สำหรับใช้งานในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น
 2. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง (Custom Audience) คือ การเชื่อมต่อกับผู้คนที่แสดงความสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจหรือสินค้าของคุณ สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายนี้ได้จากข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น รายละเอียดการติดต่อ, ผู้เข้าชมเว็บไซต์, แอพบนมือถือ หรือการมีส่วนร่วมกับเพจ
 3. กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (Lookalike Audience) คือ การเข้าถึงผู้คนกลุ่มใหม่ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายเดิมของแบรนด์ สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายนี้ได้จากหลายแหล่ง เช่น Conversion Pixel, คนที่กดถูกใจเพจ หรือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง (Custom Audience) ที่มีอยู่แล้ว


 

Budget‍

 

งบประมาณใช้จ่ายสำหรับโฆษณาใน Campaign หรือ Ad set เป็นเครื่องมือควบคุมต้นทุนโฆษณา สามารถกำหนด Budget โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. งบประมาณรายวัน (Daily Budget) คือ จำนวนเงินในการแสดงโฆษณารายวันจะใช้งบไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดโฆษณาได้ หรือให้โฆษณาทำงานไปเรื่อยๆ แล้วกดหยุดเองในอนาคตได้เช่นกัน
 2. งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Budget) คือ จำนวนเงินในการแสดงโฆษณาที่ใช้เงินไม่เกินงบประมาณตลอดระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะมีโอกาสที่ Facebook ใช้เงินไม่เท่ากันในแต่ละวันขึ้นอยู่กับการ optimize ของ Facebook และโฆษณาคู่แข่งในแต่ละวัน

 

 

Engagement

 

Engagement คือ การกระทำ (Action) ของกลุ่มคนที่เห็นโฆษณาต่อโพสต์หรือการมีส่วนร่วมและปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโพสต์ เช่น ความรู้สึกต่อโพสต์ (Post Reactions), กดถูกใจเพจ (Page like), ความคิดเห็น (Comment), แชร์ (Share), คลิก (Clicks), บันทึกโพสต์ (Post Save)  

ยิ่งมียอด Engagement กับเพจหรือโพสต์ของคุณมากเท่าไหร่ ผู้คนก็จะยิ่งเห็นธุรกิจ สินค้า และบริการ เป็นการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงธุรกิจมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ Engagement จำนวนมาก ยังเป็น Social Proof ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

 

Derma-Innovation เราไม่ใช่แค่โรงงานผลิต แต่เราคือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาด้านการตลาดดูแลจนขายดีในเส้นทางสายธุรกิจความงาม และเรายังเป็นโรงงานที่เป็นผู้นำด้านการผลิต 1 เดียวในไทย มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย รับผลิตครีม เครื่องสำอาง สบู่ อาหารเสริมแบบครบวงจร ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานสากล พร้อมรองรับความต้องการด้วยสูตรมาตรฐานกว่า 200 สูตร และสามารถเลือกพัฒนาสูตรด้วยสารสกัดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร การันตีคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นใจที่คุณเชื่อถือได้มากที่สุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้