8 เคล็ดลับสำคัญในการพัฒนาสูตร เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง

Last updated: 8 มี.ค. 2562  |  6131 จำนวนผู้เข้าชม  | 

8 เคล็ดลับสำคัญในการพัฒนาสูตร เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง


8 เคล็ดลับสำคัญในการพัฒนาสูตร
เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง
 

ในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหากว่าเราสามารถพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับแบรนด์เราได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ เพราะเราจะสามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งได้ ทำให้สินค้าเราโดดเด่นน่าสนใจขึ้น นำมาซึ่งยอดขายที่ดีไปด้วย
แต่ที่หลายแบรนด์นั้นยังไม่กล้าสร้างแบรนด์เครื่องสำอางโดยใช้การพัฒนาสูตรอาจเป็นเพราะหลายสาเหตุเช่น กลัวใช้เวลานาน, กลัวต้นทุนที่สูงขึ้น, กลัวสินค้าขายไม่ดี เป็นต้น
แต่ถ้าผลการผลิตหรือระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นสั้น ต้นทุนต่ำและสามารถปล่อยสินค้าสู่ตลาดเพื่อทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ทุนไม่จมนั้นเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายคงจะชอบเอามากๆ และนี่คือความสำคัญของการวางแผนก่อนในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ New product development ลองมาดูกันว่าขั้นตอนที่ควรมีในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Generating

ทำการวิเคราะห์ตามหลักของ SWOT กับไอเดียของผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงข้อมูลที่มีของตัวผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการตลาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาด ข้อมูลของคู่แข่ง การคืนทุนหรือ ROI และประมาณค่าใช้จ่ายที่น่าจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้เราอาจจะทำแผนงานไว้หลายๆแบบเพื่อให้เข้ากับความเสี่ยงในแต่ละรูปแบบที่เราได้วิเคราะห์ไว้

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการคัดเลือกหรือคัดกรองไอเดีย Screening The Idea

มีโปรเจคมากมายต้องมาหยุดที่ขั้นตอนนี้ ในขั้นตอนนี้จะมีการตัดสินใจว่าจะไปต่อสำหรับงานนี้หรือจะหยุด ในขั้นตอนนี้จะมีการกำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างชัดเจน และทีมงานหรือผู้เกี่ยวข้องจะทำการตัดสินใจตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เกณฑ์สำคัญที่ควรมีในการพิจารณาคือ ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง วิวัฒนาการใหม่ๆ ส่วนแบ่งตลาด รวมไปถึงสิ่งที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คาดหวังหรือควรจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ขั้นตอนที่ 3 : ทดลองผลิตภัณฑ์ Testing The Concept

ขึ้นตอนการทดลองผลิตภัณฑ์หรือทดลองไอเดีย จะเกิดขึ้นหลังจากการทำการคัดเลือกหรือคัดกรองไอเดีย สิ่งที่ควรสนใจในขั้นตอนนี้ก็เช่น ความต้องการของตลาด ความต้องการหรือความเข้าใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา

ขั้นตอนที่ 4 : การวิเคราะห์ธุรกิจ Business Analytics

สำหรับการพัฒนา New Product Development ควรมีการจัดทำ spreadsheet หรือตารางที่รวบรวมขั้นตอนทั้งหมด เพื่อใช้ในการดูความคืบหน้าของงานนั้น ควรมีการบันทึกข้อมูลต่างๆเช่น เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เทียบกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลตอบรับของตลาด การที่ทีมงานและองค์กรสามารถเข้าใจขั้นตอน ความคืบหน้า หรือแม้แต่ปัญหาของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมีความสำคัญ ดังนั้นทั้งทีมงานและองค์กรควรมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูความคืบหน้าของงานนั้น และการเก็บข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถผลิตออกขายได้หรือไม่ ถ้าโปรเจคต้องหยุดลง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวตั้งต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาปรับปรุงของโปรเจคใหม่ๆที่จะเริ่มทำต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 : ทดลองความสามารถของตลาด Beta / Marketability Tests

ก่อนวางขายหรือปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด ควรมีการทดสอบตลาดด้วยการปล่อยสินค้าที่เป็นเวอร์ชั่นทดลองหรือ beta ออกมาก่อน และมีทีมที่จะทำการทดสอบ เพื่อทำการเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงได้ทันก่อนปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด สินค้าบางประเภทเช่น software เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทดลองใช้งาน beta เวอร์ชั้นฟรี เพื่อทดสอบและหา bug ที่อาจมี วิธีนี้ก็เป็นการช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และยังมีผู้คนมาช่วยทดสอบสินค้าฟรีอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 6 : กำหนดสเปคและข้อมูลทางทางเทคนิคและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Technicalities + Product Development

ถึงตอนนี้ควรทำการกำหนดสเปคและข้อมูลทางทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เพราะเรามีข้อมูลทางด้านเทคนิค รวมถึง feedback ต่างๆจาก beta เวอร์ชั่นแล้ว และสามารถส่งข้อมูลไปยังแผนกอื่นได้เพื่อ ให้แผนกผลิตได้วางแผนการผลิต การตลาดได้วางแผนในการกระจายสินค้าสู่ตลาด การเงินได้สามารถจัดงบในการโปรโมทสินค้า แผนกคุณภาพได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพและแผนในการประกันคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 7 : ทำธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ Commercialize

ตอนนี้ผลิตภัณฑ์จะเริ่มเข้าสู่ตลาด สิ่งที่ตามมาคือ บริการหลังการขาย การกระจายสินค้า การโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบคู่แข่ง เพื่อให้เรารู้สถานะของผลิตภัณฑ์ของเราในตลาด

ขั้นตอนที่ 8 : รีวิวผลิตภัณฑ์หลังปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด Post Launch Review and Perfect Pricing

หลังจากปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วต้องมีการ รีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง (review New product development process) เพื่อติดตามผลและทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการกำหนดราคา เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวด้วยราคาพิเศษ หลังจากผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ตลาดก็จะมีการรีวิวเพื่อกำหนดราคาอีกครั้งให้เข้ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมไปถึงครอบคลุมกับกำไรที่ตั้งไว้ ตลอดระยะเวลาอายุของผลิตภัณฑ์เราต้องทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการส่งมอบละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเรายังคงเป็นที่ต้องการไปตลอดอายุของผลิตภัณฑ์

เรียบเรียงข้อมูลจาก innovationexcellence.com ,designengineerlife.com
   
    "การสร้างแบรนด์ด้วยการพัฒนาสูตรนั้น หากเรามีการวางแผนที่ดี มันก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปนะคะ แต่หากลูกค้าท่านใดเริ่มต้นไม่ถูกเชิญเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะ พวกเราชาวเดอร์มาพร้อมให้คำปรึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณค่ะ"


มิสเดอร์มา
by Derma Innovation

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้