AE

AE

ผู้เยี่ยมชม

akirajaae@gmail.com

  สนใจอยากทำครีมในแบรนด์ของตัวเองค่ะ (7752 อ่าน)

7 ต.ค. 2556 13:59

:) หากว่าเราสนใจผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวและต้องการทำแบรนด์ค่ะ รบกวนสอบถามนะค่ะ
1.เราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เป็นอย่างน้อยค่ะ
2.ตัวครีมที่แนะนำให้สั่งมาทดสอบก่อน มีตัวไหนแนะนำบ้างค่ะ
3.ผลิตสินค้า ทำแบรนด์ ออกแบบโลกโก้ จด อย. ครบนี้เลยในราคาข้อ 1. ใช่มั้ยค่ะ
4.ส่วนเครื่องสำอางค์ที่เป็น่สวนประกอบนี่ หากว่าเราอยากหใ้เพ่ิมเติมส่วนผสมอื่นๆ ลงไปได้มั้ยค่ะ หรือว่าต้องเป็นสูตรสำเร็จของทางโรงงานค่ะ

182.93.197.49

AE

AE

ผู้เยี่ยมชม

akirajaae@gmail.com

rm63-02

rm63-02

ผู้เยี่ยมชม

fashionluxurybazaar1004@gmail.com

23 ก.ย. 2566 15:15 #28
replica Breitling Endurance ProBreitling sees the athleisure trend.Breitling has always been dedicated to creating watches with amazing stories for the target audience who also appreciate watches. When the Colt Skyracer was retired inside 2018, we thought it will be the end of the brand's quartz models. But we need certainly not worry. Breitling continues to influence its superior Super Quartz technology to produce COSC-certified accurate chronographs that look just like they perform.Of course , the SuperQuartz have been an enhanced version on the regular quartz movement that will Breitling has been offering given that 2001. The SuperQuartz movements is ten times a lot more precise than the already ultra-precise conventional quartz movement, plus the maximum rate change with the SuperQuartz movement is only 12-15 seconds per year. By comparison, the normal variation for a regular quartz movement is 150 moments, or two and a half minutes. replica watches bestThis coming year, Breitling Caliber 82 SuperQuartz movement is installed inside a series of new sports designer watches, not only tailored for specialist athletes, but also for those who love to sweat like rain without having to lose fashion. Inspired by the Breitling wathes Sprint of the 1970s, the newest Endurance Pro also comes with a pulse meter so you can look at heart rate while exercising, and is particularly incredibly lightweight thanks to it is Breitlight case.More than 3 times lighter as compared to titanium and 5. 7 times lighter than stainless, Breitlight is pretty much what you require in a sports watch. Not merely is the material anti-magnetic, it might be resistant to temperature fluctuations, scuff marks and corrosion. If you're putting it on for exercise, the case is additionally hypoallergenic, so it'll be more at ease to wear on sweaty epidermis.Colorful wristwatches seem to be all the rage this year, along with the Endurance Pro certainly also comes in its fair share of vivid hues. There are five shades to choose from: orange, yellow, reddish colored, white and blue, using a black dial and a bi-directional rotating bezel. The flange is colored to match typically the strap and features a pulsometer scale, while the hour and also minute hands are Super-LumiNova coated so you can still effortlessly see the time while driving at night. high quality watches replicaWhile the watch comes with a Diver Pro rubber strap, consumers can also purchase the equally multi-colored Outerknown NATO strap for some changes. Co-founded by Panerai surf team member Kelly Slater, Outerknown makes its ties from ECONYL yarn, which can be made from recycled nylon waste material like fishing nets.Performance-wise, there’s actually nothing to fault the Beritling watch Endurance Pro. It flawlessly meets the needs of portable installations with its precision, stability, lightness and sturdiness. Nevertheless for some reason, we aren't help but feel that often the series is missing an eco-friendly version that would truly face the series complete. Despite the color's appeal in recent years, green is apparently a very natural hue for that outdoors. Considering the Breitling Short was green, we’re wishing we’ll see this shade in the next-gen Endurance Pro.copy luxury Watchesreplica Jacob & Co ASTRONOMIA CLARITYmen replica watchescase44mm Breitlight case

callSilver, dark-colored, navy, green, yellow, crimson

moveBreitling Caliber 82 Heat Compensated Super Quartz MovementssecureWhite, azure, yellow, red, orange Diver Pro rubber strap together with Breitlight double pin strip. Externally known straps can be acquired separately.

FunctionHours, minutes, just a few seconds, date, chronograph, pulse colocar

Battery Lifeabout three or four yrswater proofing100m

35.182.194.245

rm63-02

rm63-02

ผู้เยี่ยมชม

fashionluxurybazaar1004@gmail.com

anonyymouss

anonyymouss

ผู้เยี่ยมชม

anonymousss09889@gmail.com

2 พ.ย. 2566 17:30 #29

Thank you for producing such a fascinating essay on this subject. macan338

167.179.37.16

anonyymouss

anonyymouss

ผู้เยี่ยมชม

anonymousss09889@gmail.com

anonyymouss

anonyymouss

ผู้เยี่ยมชม

anonymousss09889@gmail.com

2 พ.ย. 2566 17:31 #30

people play the most. We have developed the system well. mbahtogel

167.179.37.16

anonyymouss

anonyymouss

ผู้เยี่ยมชม

anonymousss09889@gmail.com

anonyymouss

anonyymouss

ผู้เยี่ยมชม

anonymousss09889@gmail.com

2 พ.ย. 2566 17:31 #31

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. kursi77

167.179.37.16

anonyymouss

anonyymouss

ผู้เยี่ยมชม

anonymousss09889@gmail.com

geekstation

geekstation

ผู้เยี่ยมชม

geekstation@gmail.com

3 พ.ย. 2566 10:03 #32

Introduction

Car accidents can be traumatic and life-altering events. In the aftermath of a collision, individuals may find themselves facing a myriad of challenges, including medical bills, vehicle repairs, and insurance claims. In such situations, seeking legal assistance from lawyers for auto accidents can make a significant difference. In this article, we'll delve into the crucial role that these attorneys play in helping accident victims navigate the complex aftermath of a car crash.

Legal Expertise

One of the primary roles of lawyers for auto accidents is to provide their clients with legal expertise and guidance. They are well-versed in personal injury law and can assess the unique circumstances of each case to determine the best course of action. Their knowledge extends to state-specific laws and regulations, ensuring that clients receive accurate advice tailored to their jurisdiction.

Investigation and Evidence Collection

After a car accident, gathering evidence is essential for establishing liability and building a strong case. Auto accident lawyers take on the responsibility of investigating the incident. This includes obtaining police reports, interviewing witnesses, and collecting any relevant documentation, such as medical records and repair estimates. By meticulously gathering evidence, lawyers aim to strengthen their client's claim for compensation.

Negotiating with Insurance Companies

Dealing with insurance companies can be a daunting task, especially when they are focused on minimizing payouts. Lawyers for auto accidents act as intermediaries between their clients and insurance companies. They handle all communication, negotiations, and paperwork, ensuring that their clients' rights are protected. Their goal is to secure a fair and just settlement that covers medical expenses, property damage, and other losses.

Litigation Representation

In cases where negotiations with insurance companies do not result in a satisfactory resolution, lawyers are prepared to take the matter to court. They will file a lawsuit on behalf of their clients and represent them throughout the legal proceedings. This includes preparing legal arguments, presenting evidence, and advocating for their client's interests in front of a judge and jury.

Calculating Damages

Determining the full extent of damages resulting from a car accident can be complex. Lawyers for auto accidents have the experience and expertise to calculate damages comprehensively. This includes not only immediate medical expenses and vehicle repairs but also future medical costs, lost wages, pain and suffering, and emotional distress. Their goal is to ensure that their clients receive compensation that adequately addresses all aspects of their losses.

Conclusionlawyers for auto accidents play a pivotal role in helping individuals recover from the aftermath of car accidents. Their legal expertise, evidence collection, negotiation skills, and willingness to go to court all contribute to ensuring that accident victims receive the compensation they deserve. If you've been involved in an auto accident, seeking the assistance of a qualified and experienced auto accident lawyer can make a significant difference in your ability to rebuild your life and move forward.

137.59.221.135

geekstation

geekstation

ผู้เยี่ยมชม

geekstation@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

7 ต.ค. 2556 15:49 #1

สวัสดีค่ะคุณAE
ทางเจ้าหน้าที่ขอตอบคำถามคุณAEดังนี้นะคะ
1.งบประมาณในการลงทุนขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้กำหนดได้เลยค่ะ โดยประเมินจากราคาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุ(สอดคล้องกับปริมาณค่ะ) เป็นการประเมินตุ้นทุนได้เบิ้องต้น ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเช่นค่าบริการออกแบบโลโก้ สติ๊กเกอร์ ค่าบริการจดแจ้งอย. เป็นในส่วนค่าใช้จ่ายเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งต้นทุนหลัก
จะเป็นราคาค่าเนื้อครีมค่ะ
2.ทางเราจะนิยมแนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มWhiteningเพื่อความขาวกระจ่างใสค่ะ เพราะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่ต้องการผิวขาวกระจ่างใส
แต่สำหรับการทำธุรกิจนั่น ขึ้นอยู่กับคุณAE เลยค่ะ ว่าต้องการดำเนินธุรกิจด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มใด โดยทางderma-innovation เรามีทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการ ตั้งแต่ Cleansing /Whitening/ Anti-Wrinkle /Anti-Acne/ Body/ Sunscreen /eye treatment/Mask /Sleeping Mask ค่ะ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยค่ะ
3.อย่างที่กล่าวข้างต้นค่ะ ราคาค่าบริการจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งราคาอยู่ในช่วง 1,000-3,000ค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถตีตัวเลขการลงทุนได้ชัดเจน
เพราะจะขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ และความต้องการอื่นๆด้วยค่ะ
4.ถ้าต้องการเพิ่มเติม จะเป็นการบริการผลิตครีมที่วิจัยและพัฒนาค่ะโดยจะแยกส่วนกับการนำครีมสูตรมาตรฐานมาบรรจุค่ะ
ซึ่งจะมีค่าบริการวิจัยยู่ที่ 5,000.- และจะสามารถตีราคาค่าครีมได้หลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นค่ะ
ซึ่งการวิจัยและพัฒนาจะใช้เวลาในการวิจัยและการทดสอบความคงตัวของเนื้อครีมค่ะ


หากคุณAEต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Hotline:081-9850111
E-mail: sales@derma-innovation.com

127.0.0.1

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

กวาง

กวาง

ผู้เยี่ยมชม

sutheera_aua@hotmail.com

16 ม.ค. 2557 14:57 #2

:p: ในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทางลูกค้าติดต่อไปที่บริษัทว่าต้องการแพ๊คเกจแบบไหนแล้วทางบริษัทจะเป็นผู้หาให้หรือค่ะ รวมทั้งการออกแบบฉลากด้วยใช่หรือไม่ค่ะ

202.12.118.61

กวาง

กวาง

ผู้เยี่ยมชม

sutheera_aua@hotmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

17 ม.ค. 2557 15:49 #3

สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ทางเราได้จัดส่งลิงค์สำหรับโหลดรายละเอียดสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางผ่านE-mailของคุณแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับความสนใจและความเชื่อมั่นใน Derma-innovation ค่ะ
หากมีสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Derma-innovation
Hotline: 081-985-0111,081-985-0222 
Customer Service: 02-962-3223

127.0.0.1

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

mikigiko

mikigiko

ผู้เยี่ยมชม

milkkikitty30@gmail.com

15 มี.ค. 2557 14:37 #4

สนใจด้วยค้ะ ขอรายละเอียด715ทางเมลด้วยได้ไมค่ะ

111.84.98.198

mikigiko

mikigiko

ผู้เยี่ยมชม

milkkikitty30@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

18 มี.ค. 2557 19:40 #5

สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ทางเราได้จัดส่งลิงค์สำหรับโหลดรายละเอียดสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและขั้นตอนการพัฒนาสูตรผ่านE-mailของคุณแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับความสนใจและความเชื่อมั่นใน Derma-innovation ค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Derma-innovation
Hotline: 081-985-0111,081-985-0222 
Customer Service: 02-962-3223
email: sales@derma-innovation.com
ID Line: derma-innovation

171.101.34.80

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

Tippy

Tippy

ผู้เยี่ยมชม

Tippyka@icloud.com

12 พ.ค. 2557 23:02 #6

สนใจค่ะ

10.130.183.156, 49.230.99.21

Tippy

Tippy

ผู้เยี่ยมชม

Tippyka@icloud.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

16 พ.ค. 2557 18:07 #7


สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ทางเราได้จัดส่งลิงค์สำหรับโหลดรายละเอียดสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและขั้นตอนการพัฒนาสูตรผ่านE-mailของคุณแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับความสนใจและความเชื่อมั่นใน Derma-innovation ค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Derma-innovation
Hotline: 081-985-0111,081-985-0222 
Customer Service: 02-962-3223
email: sales@derma-innovation.com
ID Line: derma-innovation

27.145.140.52

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

Misswirunya

Misswirunya

ผู้เยี่ยมชม

Luxurious_first@hotmail.com

27 พ.ค. 2557 12:59 #8

สวัสดีคะ! สนใจอยากทำเครื่องสำอางโดยมีสมุนไพร 1 ตัวเป็นโปรดักคะ แต่ไม่ทราบวิธีการสกัดว่าต้องทำที่ไหน มีงบประมาณเท่าไร เรื่อง อย ต้องผ่านใคร จดสิธิบัตรอย่างไรคะ รบกวนให้คำปรึษาหน่อยนะคะ

1.46.6.3

Misswirunya

Misswirunya

ผู้เยี่ยมชม

Luxurious_first@hotmail.com

soraya

soraya

ผู้เยี่ยมชม

sara_mp76@hotmail.com

4 ก.ค. 2557 09:45 #9

สนใจค่ะ รบกวนส่งรายละเอียดมาให้ด้วยนะค่ะ:-_-:

58.137.241.26

soraya

soraya

ผู้เยี่ยมชม

sara_mp76@hotmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

9 ก.ค. 2557 17:55 #10


สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ทางเราได้จัดส่งลิงค์สำหรับโหลดรายละเอียดสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและขั้นตอนการพัฒนาสูตรผ่านE-mailของคุณแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับความสนใจและความเชื่อมั่นใน Derma-innovation ค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Derma-innovation
Hotline: 081-985-0111,081-985-0222 
Customer Service: 02-962-3223
email: sales@derma-innovation.com
ID Line: derma-innovation

27.145.140.52

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

สนใจรายละเอียดการผลิตครีมตัวเองค่ะ

สนใจรายละเอียดการผลิตครีมตัวเองค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

peeradatangpresert@gmail.com

2 ส.ค. 2557 18:02 #11

182.52.55.107

สนใจรายละเอียดการผลิตครีมตัวเองค่ะ

สนใจรายละเอียดการผลิตครีมตัวเองค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

peeradatangpresert@gmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

7 ส.ค. 2557 17:07 #12


สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ทางเราได้จัดส่งลิงค์สำหรับโหลดรายละเอียดสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและขั้นตอนการพัฒนาสูตรผ่านE-mailของคุณแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับความสนใจและความเชื่อมั่นใน Derma-innovation ค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Derma-innovation
Hotline: 081-985-0111,081-985-0222 
Customer Service: 02-962-3223
email: sales@derma-innovation.com
ID Line: derma-innovation

27.145.140.52

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

Pitchayapa

Pitchayapa

ผู้เยี่ยมชม

Pitchayapa_rl@yahoo.com

13 ก.ย. 2557 10:53 #13

กำลังจะทำพอดีเลยค่ะ ขอรายละเอียดส่งเมล์ให่ด้วยค่ะ
:h:

27.55.137.21

Pitchayapa

Pitchayapa

ผู้เยี่ยมชม

Pitchayapa_rl@yahoo.com

ศิริพร

ศิริพร

ผู้เยี่ยมชม

ym_yam7@hotmail.com

29 ก.ย. 2557 15:30 #14

รบกวนขอรายละเอียดส่งทาง mail ให้ด้วยค่ะ

171.100.29.154

ศิริพร

ศิริพร

ผู้เยี่ยมชม

ym_yam7@hotmail.com

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

3 ต.ค. 2557 17:14 #15


สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ทางเราได้จัดส่งลิงค์สำหรับโหลดรายละเอียดสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและขั้นตอนการพัฒนาสูตรผ่านE-mailของคุณแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับความสนใจและความเชื่อมั่นใน Derma-innovation ค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Derma-innovation
Hotline: 081-985-0111,081-985-0222 
Customer Service: 02-962-3223
email: sales@derma-innovation.com
ID Line: derma-innovation

27.145.140.52

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

sales@derma-innovation.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้