ประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

Last updated: 2021-11-17  |  1090 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

       บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จํากัด ขอประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสิรินทร์นภา เทพพิทักษ์ (โอ๋) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

       การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หลังจากพ้นสภาพพนักงานไปแล้ว ทางบริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

      จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านทราบโดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเกิดการเข้าใจผิด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 095-982-9444

 

ขอบคุณค่ะ