บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

 
บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ
อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
(Food and Drug Administration Ministry of Public Health), ใบรับรองการผลิต,
ใบรับรองการตรวจค่า SPF, ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale) 


 

International Standard Guarantee