สรุปปลดล็อกเจลแอลกอฮอลล์เป็น “เครื่องสำอาง”

Last updated: 12 Mar 2020  |  6391 Views  | 

สรุปปลดล็อกเจลแอลกอฮอลล์เป็น “เครื่องสำอาง”

 

สรุปปลดล็อก
เจลแอลกอฮอลล์ เป็น
“เครื่องสำอาง”
       
          นอกจากเรื่องโควิด-19 ที่ต้องคอยติดตามแบบ Real-time แล้ว เรื่องเครื่องป้องกันเจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกอย่างที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งตอนนี้น่าจะมีหลายๆ คนเริ่มงงแล้วว่า ตกลงต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบไหนที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ วันนี้จะมาสรุปให้นะคะ       
 
         
          สืบเนื่องจากวันที่ 13 กันยายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เคยประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับ (Alcohol-based Hand Sanitizer) เช่น โลชั่น ครีม เจล สเปรย์ เป็น “เครื่องมือแพทย์” ซึ่งจะต้องมีมาตรฐาน และผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองคุณภาพ โดยจะต้องประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล (Ethanol), ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (Isopropanol) หรือเอ็น-โพรพิวแอลกอฮอล์ หรือเอ็น-โพรพานอล (n-Propanol) รวมกันอย่างน้อย 70% โดยปริมาตร (v/v) หรือ 62.4% โดยน้ำหนัก (w/w)

          ช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 โควิด-19 เริ่มระบาดมากขึ้น แต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ อย่าง 20 วินาที หรืออีกตัวเลือกคือใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-95% ส่วนการทำความสะอาดพื้นผิวให้ใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ตามคำแนะนำของ US CDC ก็ทำให้หลายๆ โรงงาน ทั้งโรงงานเครื่องสำอาง และเครื่องมือการแพทย์ผลิตออกมาขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องมือแพทย์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ขาดตลาด

          ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยฉบับแรกยกเลิกประกาศฉบับเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และกำหนดให้เจลล้างมือเป็น “เครื่องสำอาง” ดังเดิม เพื่อแก้ปัญหาที่ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ขาดตลาดในระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19

          ส่วนในฉบับที่ 2 เป็นเรื่องของการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 70% เพื่อแก้ปัญหาที่พบว่าบางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีส่วนผสมแอลกอฮอล์น้อยกว่าที่กระทรวงฯ กำหนด ทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ และทำให้มีการเข้าใจผิดนำไปใช้ตามสถานที่สาธารณะ และในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ

          อ่านแล้วก็อย่าลืมกลับไปสำรวจเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บ้านกันนะคะ ว่าได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถฆ่าเชื้อได้หรือไม่ ด้วยความเป็นห่วงจาก เดอร์มา อินโนเวชั่น ค่ะ 
 
 
 
ข้อมูลจาก : THE STANDARD
 
 
 

 

 

คลิกดูมาตรฐานของเดอร์มา อินโนเวชั่น 

www.derma-innovation.com/our-standard

 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy