ด่วนที่สุด ! อย.ให้ผลิตภัณฑ์ล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องสำอางต่อไป

Last updated: 5 Mar 2020  |  5455 Views  | 

ด่วนที่สุด ! อย.ให้ผลิตภัณฑ์ล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องสำอางต่อไป

 

ด่วนที่สุด !
อย.ให้ผลิตภัณฑ์ล้างมือแอลกอฮอล์
เป็นเครื่องสำอางต่อไป
       
          หลังจากก่อนหน้านี้ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 สาระสำคัญคือ ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมเครื่องมือแพทย์ ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 13 ก.ย. 2562 มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หรือวันที่ 11 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
 
          จากประกาศฯ ทำให้เจลล้างมือที่อยู่ในท้องตลาดทุกชนิด จะต้องเปลี่ยนสถานะจาก "เครื่องสำอาง" เป็น "เครื่องมือแพทย์" โรงงานเครื่องสำอางที่ไม่มีใบอนุญาตสำหรับผลิตเครื่องแพทย์ จะไม่สามารถขอเลขที่จดแจ้งสินค้าได้ และต้องหยุดผลิต ความต้องการที่มีมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และทั่วโลก ทำให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นำไปสู่การขาดตลาด ส่วนที่มีก็ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
         
          ในส่วนของกระบวนการเปลี่ยนจากเครื่องสำอางเป็นเครื่องมือแพทย์นั้น มีขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาจดทะเบียนสถานที่ และการขึ้นทะเบียน ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังควบคุมไม่ได้ อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนได้ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่ต้องการประชาชนเกิดความวิตกกังวลกับภาวะขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในท้องตลาด จึงดำเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. 2562 เพื่อให้แอลกอฮอล์เจลยังคงสถานะเป็นเครื่องสำอางเหมือนเดิมต่อไป โดยไม่ต้องมาดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


 

 

 

 

คลิกดูมาตรฐานของเดอร์มา อินโนเวชั่น 

www.derma-innovation.com/our-standard

 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy