ครอบครัวเดอร์มาฯ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

Last updated: 2019-07-26  |  1639 Views  | 

ครอบครัวเดอร์มาฯ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

           เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในช่วงเช้า ครอบครัวเดอร์มา อินโนเวชั่น ได้ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงไทยให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อการบริการและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน เต็มที่กับงานแล้วก็ต้องตรวจเช็คร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเช่นกันค่ะ