อยากทำแบรนด์ส่งออก ต้องรู้เรื่องเครื่องหมาย "ฮาลาล"

Last updated: 8 Mar 2019  |  10872 Views  | 

อยากทำแบรนด์ส่งออก ต้องรู้เรื่องเครื่องหมาย "ฮาลาล"

อยากทำแบรนด์ส่งออก
ต้องรู้เรื่องเครื่องหมาย "ฮาลาล"
 
 

               อีกหนึ่งมาตรฐานที่ทุกๆ วันนี้จะต้องมีในธุรกิจเครื่องสำอางเลยก็คือ มาตรฐานฮาลาล (Halal) เพราะปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมอยู่กว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก เพื่อให้ส่วนแบ่งในตลาดที่เป็นชาวมุสลิมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

               มาตรฐานฮาลาลถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ผู้ผลิตจะต้องเรียนรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการผลิต เพราะการที่จะได้มาตรฐานฮาลาลนั้นจะต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้านของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการที่ได้มา  การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุหีบห่อ การขนส่ง รวมไปถึงการเก็บรักษาด้วย

               โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ จะเป็นผู้ออกใบรับรองคุณภาพและสามารถนำเครื่องหมายฮาลาลไปใช้เพื่อพิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์ หรือการประชาสัมพันธ์ได้

หลังจากผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลแล้ว มีหลักในการใช้อย่างไรบ้าง?

    1. ขนาดของเครื่องหมายฯ : ขนาดที่พิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์ควรมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่เล็กจนเกินไป ยังสามารถอ่านฮาลาลโค้ดได้อย่างชัดเจน

ความหมายของ Halal Code

ตัวอย่างความหมายของ Halal Code


    2. สีของเครื่องหมายฯ : สามารถปรับเปลี่ยนสีจากสีเขียวให้เป็นสีที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ได้ แต่ระวังไม่ให้สีนั้นฉูดฉานจนเกินไป

    3. ตำแหน่งการวางเครื่องหมายฯ : ควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมของตำแหน่งที่วางด้วย

    4. ภาพบนบรรจุภัณฑ์ : การวางบนบรรจุภัณฑ์ควรที่จะคำนึงถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่น บนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรูปภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดกับหลักของศาสนาอิสลาม

    5. การนำเครื่องหมายฯ ไปติดรถบรรทุก : ไม่อนุญาตให้ติดบนรถบรรทุก เพราะไม่มีสิ่งใดยืนยันหรือรับรองได้ว่า รถบรรทุกคันนั้นๆ จะบรรทุกเฉพาะสินค้าที่ได้รับรองฮาลาล

    6. การเอาเครื่องหมายไปติดในงานแสดงสินค้า : ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายรับรองฮาลาลไปติดในงานแสดงสินค้า เนื่องจากหลายบริษัทไม่ได้จำหน่ายเฉพาะสินค้าฮาลาล

    7. การระบุสถานที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ : ในการระบุสถานที่จัดจำหน่าย และสถานที่ผลิตจะต้องตรงกับความเป็นจริง

    8. การใช้เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดต่างกันแต่รูปแบบเหมือนกัน : สามารถใช้ฮาลาลโค้ดเดียวกันได้

    9. อย. กับเครื่องหมายรับรองฮาลาล : ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับรองฮาลาล จำเป็นต้องได้การรับรองจาก อย. ก่อน 

             หากใครที่กำลังมองหาโรงงานคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานในระดับส่งออก และสามารถขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลให้กับแบรนด์ของคุณได้ ก็อย่าลืมให้ เดอร์มา อินโนเวชั่น เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไว้วางใจนะคะ

 

คลิกดูมาตรฐานของเดอร์มา อินโนเวชั่น 

www.derma-innovation.com/our-standard

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy