บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

Last updated: 8 Mar 2019  |  8531 Views  | 

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวด SMES National Awards ครั้งที่ 10 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมีกิจการเข้าร่วมประกวดกว่า 1,062 กิจการ และบริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด เป็นเพียง 1 ใน 9 บริษัทที่ได้รับรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การตัดสินสูงสุด

ผลของการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัดคือสุดยอดของบริษัท OEM/ODM ของไทย ที่พร้อมจะพัฒนาเพื่อยกมาตรฐานการผลิต การบริหาร และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี และบริการที่ประทับใจตลอดไป

สุดท้ายนี้พวกเราครอบครัวเดอร์มา อินโนเวชั่นคงจะไม่สามารถคว้ารางวัล สุดยอด SME แห่งชาติมาได้เลยหากขาดแรงสนับสนุนอันดีเสมอมาจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน พวกเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาแต่เพียงเท่านี้ แต่พวกเราจะขอพัฒนาศักยภาพต่อไปเรื่อยๆ เพื่อผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่สุด และบริการที่ดีที่สุดตลอดไปค่ะ

smesnationalawards1

 

smesnationalawards2

smesnationalawards3


 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy