เดอร์มา อินโนเวชั่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบ

Last updated: 27 Jul 2020  |  2025 Views  | 

เดอร์มา อินโนเวชั่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบและนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ประจำปี 2562

บริษัทเดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการคัดเลือก จาก 115 กิจการ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่วิสาหกิจอื่นๆ โดยได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับ แพลทตินั่ม จากนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร ด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กรในอนาคต ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท และบุคลากรThis website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy