บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดให้มี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสุขในองค์กร

Last updated: 8 Mar 2019  |  6221 Views  | 

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดให้มี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสุขในองค์กร

         เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาบริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดให้มี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสุขในองค์กร ในโครงการ ส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Happy and Productive Workplace (SHAP)

เพื่อเพิ่มความสุขในการทำงานให้กับองค์กรอย่างรอบด้านเช่น ด้านสุขภาพ ด้านการบริการสังคม เป็นต้น ภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อทำงานอย่างมีความสุขแล้วประสิทธิภาพการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าที่สูงอยู่แล้ว ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเดอร์มา อินโนเวชั่นค่ะ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy