สวยอันตราย EP. 2 : โฆษณาสุ่มเสี่ยง

Last updated: 8 Mar 2019  |  5068 Views  | 

สวยอันตราย EP. 2 : โฆษณาสุ่มเสี่ยง

สวยอันตราย!!!
 
EP. 2 : โฆษณาสุ่มเสี่ยง
 
            ในการขายของแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริม หรือสินค้าใดๆ ก็แล้วแต่ นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าที่ทำให้ผู้คนจดจำได้และตัดสินใจซื้อ คำโฆษณาก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้สินค้าของเราขายดีเช่นกัน  วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการโฆษณาให้ถูกกฎหมายกันค่ะ
 
            มาตรา 41 การโฆษณาเครื่องสำอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของเครื่องสำอาง

            ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

            (1)       ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

            (2)       ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม

            (3)       ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง

            (4)       ข้อความที่ทำให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบำรุงกาม

            (5)       ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

            (6)      ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

            (7)       ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

            ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามวรรคสอง (1)

ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่มา : คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

สวยอันตรายซีรีย์ EP.1 สารอันตรายในครีมเถื่อน

สวยอันตรายซีรีย์ EP.3 ฉลากเครื่องสำอาง

    "อย่าลืมเช็คคำโฆษณากันนะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและแบรนด์ของท่านค่ะ"

มิสเดอร์มา
by Derma Innovation

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy