บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

Last updated: 8 Mar 2019  |  3870 Views  | 

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริม แบบครบวงจร One-Stop Service โดยคุณเอกวัจน์ สหกิจ กรรมการบริหาร ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ของประเทศไทย ที่จัดขึ้นในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในงานมีการจัดเสวนาของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ราย ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้คุณอาชวิณ ชวาลารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ยังได้มอบของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ให้กับนางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy