บริการทำระบบป้องกันสินค้าปลอม QR Code

       นวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลงสินค้า  โดยใช้ สติ๊กเกอร์กันปลอม แบบ QR Code พร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย  เพราะแม้กล่องสินค้าหรือ   สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม จะกันปลอมได้แค่ไหน แต่ในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็สามารถปลอมได้แล้ว แต่ระบบของเราปลอมไม่ได้

  • สร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของท่านกับสินค้าเลียนแบบ
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการจดจำ และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า
  • ทำ CRM  และ Marketing กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ทันที
  • สร้างรายได้อย่างยั่งยืน หมดกังวลกับสินค้าปลอมที่จะมาแย่งชิงรายได้ของท่าน

 

ขั้นตอนการเช็คสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม........